2013-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, biológia-környezettan szakos középiskolai tanárként. 2007 óta folytatok bioakusztikai vizsgálatokat, kezdetben szakdolgozat formájában, a magyarországi unkafajokon, Vörös Judit, Huszty Csaba és Szövényi Gergely témavezetésével. Jelenleg az ELTE TTK BI Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén, PhD hallgatóként dolgozom a magyarországi farkatlan kétéltűfajok hangadásának vizsgálatán, illetve az azon alapuló fajfelismerő rendszer fejlesztésén, Török János témavezetésével. Zoológiai témái mellett vegetációtérképezéssel is foglalkozom.Első ilyen jellegű munkámat az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékén készítettem, Tóth Zoltán témavezetésével. Ennek keretein belül került sor a dunabogádnyi (Len-hegyi) Vadaskert feltárására és tájtörténeti vizsgálatára, 2004-2007 között. A terület ismételt felmérését Éliás-Szalay Istvánnal együtt, 2013-ban végeztük el. 2014-től Dobolyi Konstantin utódaként és vezetésével a pilisi len (Linum dolomiticum) monitorozását is végzem a Duna-Ipoly Nemzeti Park megbízásával.
   A bioakusztikai laboratóriumot a munkához szükséges infrastruktúra biztosítására hoztam létre és tartom fenn. Szűkös anyagi kereteim miatt az eszközöket saját műhelyemben tartom karban, illetve részben itt is készítem el. A rendelkezésre álló eszközparkkal jelenleg nem csak laboratóriumi- és terepi bioakusztikai vizsgálatokra, hanem sokcsatornás hangfelvételek készítésére, sőt kisebb rendezvények hangosítására is van lehetőségem, amelyekben Liebhardt Gábor (hangos.hu) nyújt nélkülözhetetlen segítséget.
   A hangtechnikai- és kutatómunka mellett kiemelkedő fontosságúnak tartom a természettudományos oktatást és ismeretterjesztést is. Témáimban számos írás, kiállítás, előadás, táborok is születtek, illetve 2007-2008-ban a Danubia Televízió elődjeként működő Dunakanyar Regionális Televízió környezetvédelmi magazinműsorát is szerkesztettem.
   A szakmai munka mellett igyekszem részt venni a kulturális életben is. A Dunabogdányi Nep. Szt. János templom egyik kántoraként és orgonájának karbantartójaként, valamint amatőr természetfotósként és íróként is tevékenykedem. Zenei tanulmányaimat a budapesti Solti György Zeneiskolában folytattam, előbb Szabó Béláné (zongora), majd édesapám, Hock Bertalan (orgona) növendékeként.
   Szakmai önéletrajzomat IDE kattintva találhatja meg.

Hock Ferenc